Ansökan om kajplats

Följande information behövs vid ansökan om kajplats i Eriksbergs Kulturbåtshamn.

Informationen skickas till Hamnkapten.

 • Fartygets namn:
 • Byggår: 
 • Längd:
 • Bredd:
 • Djup:
 • Kajmeter:
 • Fartygtstyp: 
 • Ägare: 
 • Personnummer/organisationsnummer:
 • Kontaktperson/er, namn, adress, telefonnummer och mail:
 • Vad för typ av verksamhet bedriver fartyget:
 • Om fartyget är ett nyförvärv, vad för verksamhet skall bedrivas på fartyget?
 • Vad kan fartyget bidra med till Eriksbergs kulturbåtshamn?
 • Hur länge önskar fartyget ligga på Eriksberg?
 • Helår, Halvår, Månadsvis
 • Referensperson 1:
 • Referensperson 2:
 • Försäkringsbolag:
 • Försäkringsnummer:
 • Bild på fartyget:
 • Kopia på gällande försäkringsbrev:
 • Om fartyget är över 24 m. Kopia på fartygets registreringsbevis hos Transportstyrelsen: