Ändamål

§3 Föreningens ändamål
Föreningen skall utveckla och förvalta Eriksbergs kulturhamn så att den blir attraktiv som hemmahamn för kulturbåtar och traditionsfartyg
Föreningen kan i begränsad omfattning hyra ut kajplatser till kommersiella båtar och annan kommersiell verksamhet med marin anknytning i syfte:
att medlemmarna och deras traditionsfartyg/kulturbåtar skall kunna hyra och använda pirer, kajer, verkstadslokaler, miljöstation och övriga servicefunktioner till rimlig kostnad.
Dessutom skall föreningen
•främja och förmedla god kunskap om kulturbåtar och traditionsfartyg
•främja samarbete med andra föreningar, organisationer och företag som sysslar med arrangemang som rör kulturbåtar och traditionsfartyg
•sprida idéer och arbeta för att hamnen blir en stadigvarande kulturhamn i Göteborg.