Eriksberg Kulturbåtshamn är en ideell förening, som förvaltar kulturhamnen i Eriksberg.

Är du gästande fartyg?

Kontakta hamnkapten: 070 508 51 62 hamnkapten@kulturbatshamn.se


Vad händer i hamnen sommar 2023? Invigning av Västerhavsveckan 5/8 Kulturhamnsfestival 25-26/8

Föreningen skall utveckla och förvalta Eriksbergs kulturhamn så att den blir attraktiv som hemmahamn för kulturbåtar och traditionsfartyg. Föreningen ska även främja och förmedla god kunskap om kulturbåtar och traditionsfartyg.

H A M N K A P T E N E R

Anders Ytterström

070 508 51 62

Bo Glembring

070 523 62 09

S T Y R E L S E

Lena Malm

Ordförande

Roy Tärnberg

Styrelseledamot

Åke Nilsson

Styrelseledamot

Christian Öhrström

Styrelseledamot

Tommy Andersson 

Styrelseledamot

Karin Rosenberg

Styrelseledamot

unsplash