Eriksberg Kulturbåtshamn är en ideell förening, som förvaltar kulturhamnen i Eriksberg.

Är du gästande fartyg?

Kontakta hamnkapten: 070 508 51 62 hamnkapten@kulturbatshamn.se

Föreningen skall utveckla och förvalta Eriksbergs kulturhamn så att den blir attraktiv som hemmahamn för kulturbåtar och traditionsfartyg. Föreningen ska även främja och förmedla god kunskap om kulturbåtar och traditionsfartyg.

H A M N K A P T E N E R

Anders Ytterström

070 508 51 62

Bo Glembring

070 523 62 09

S T Y R E L S E

Lars Ringnér

Ordförande

Anna Holmqvist

Styrelseledamot

Marie-Louise Edholm

Styrelseledamot

Tommy Andersson 

Styrelseledamot

Glenn Bergström

Styrelseledamot

Christian Öhrström

Styrelseledamot

Eduard Enhager

Styrelseledamot

Annica Wallberg

Styrelseledamot

Karin Rosenberg

Styrelseledamot

Åke Nilsson

Styrelseledamot

unsplash