K U L T U R H A M N S F E S T I V A L E N

29/6 - 2024

Vi tackar för ett underbart firande under kulturhamnsfestivalen 2024 med alla deltagare och gäster i hamnen.


Ni kan läsa nedan kring aktörerna och aktiviteterna som var med under festivalen 2024, så ser vi fram emot kulturhamnsfestivalen 2025!

A K T I V I T E T E R

NORDISK SKUTTRÄFF

Nordisk Skutträff med ca 30 segelfartyg från Sverige, Norge och
Danmark angör hamnen vid ca 14.00.


Fartygen har öppet skepp. Besökare är välkomna ombord och kan även ta del av fartygens historia.

FÄRJAN 4

Vid Dockpiren klockan 13.00-16.00 kör Färjan 4 kör guidade turer mellan Eriksberg och Klippans Bruksbåtshamn som har aktiviteter under festivalen.


Turerna är gratis!

OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG

Ostindiefararen Götheborg har öppet för besökare klockan 11.00-17.00. Guidade turer ombord på skeppet samt utställning i deras lokaler.


Vid entrén kan man köpa biljetter och få information.

REPSLAGARMUSEET FRÅN ÄLVÄNGEN

Lär dig om människans mest ursprungliga tekniker hos repslagarmuseet som tillverkade 25 ton tågvirke till Ostindiefararen Götheborg.


Var med och prova på en knop!

M/S ERIKSBERG

Bohuslinjen firar kulturhamnsfestivalen vid Pir 4 ombord på M/S Eriksberg från 1910. Det blir livemusik med bandet ”Do It Again”, danskt smörrebröd och självklart en välfylld bar!


Öppet för mat och dryck från 11.00, livemusik börjar 18.00.

Välkommen!

FESKAR BRITTAS KRO

Feskar Brittas Kro vid Kvarnpiren har öppet under festivalen.
Ät och drick något gott.


Musik utomhus under festivalen.

QUALITY HOTEL 11

I samarbete med Quality Hotell 11 spelas familjeteatern "Kaparen och Knölen" kl. 10.30 och 12.30.


Ticketmaster säljer biljetter.
Det finns även hoppborg för barn!

Ö V R I G A    A K T Ö R E R

FÖRENINGEN VÄSTKUSTSKUTORNA

Föreningen Västkustskutorna är en ideel förening som bevakar gemensamma intressen för segelskutorna på Västkusten.

Föreningen arrangerar varje år Skutträffen i oktober.

MARITIMT I VÄST

Maritimt i Väst har som mål att stödja och skapa intresse för det maritima kulturarvet i Västra Götalandsregionen. Både segel och ånga, repslagerier, fyrar, platser och museer.

VÄSTKUSTENS TRÄBÅTSFÖRENING

VTF är en ideell förening som vänder sig till alla som värnar om fritidsbåtar byggda av trä – eller annat material, men då byggda i traditionell anda och formspråk. VTF lottar även ut en eka!

MJÖRNS ÅNGBÅTSFÖRENING

Mjörns Ångbåtsförening är en ideell förening som äger den K-märkta ångbogserbåten Herbert och trafikerar sjön Mjörn med den under sommarmånaderna. Under dagen har de med sig en ångslup på Pir 4!

FÖRENINGEN SKONAREN ISOLDAS VÄNNER

    S/V Isolda är en tremastad slättoppad skonare som byggdes i järn 1902 på Lödöse varv och sattes in på kaffetraden till Sydamerika. Hon är det sista svenska segelfartyget som seglat i oceanfart. Föreningen arbetar för att bevara kulturarvet S/V Isolda.

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG

Varvshistoriska Föreningen i Göteborg har som mål att:

  • Skapa ett Varvs- och industrihistoriskt Center
  • Slå vakt om de värdefulla samlingar av varvsminnen som finns
  • Fortsätta arbetet med att dokumentera varvens och de varvsanställdas historia
  • Sprida kunskap om skeppsvarvens historia i Göteborg

GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUND

Hembygdsförbundet är en sammanslutning av föreningar och enskilda med starkt intresse för, och kärlek till vår hembygd Göteborg.

Välkommen att delta du också!

LUNDBY HEMBYGDSFÖRENING

Föreningen verkar för att inom f d Lundby socken tillvarata och vårda minnen, traditioner och föremål samt även i andra avseenden verka för hembygdsvård.

unsplash